Privacy Policy

Schaalmodel.eu is onderdeel van Tadex

Tadex respecteert de privacy van de bezoekers van onze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Door middel van deze privacy policy wil Tadex duidelijkheid scheppen in hetgeen Tadex met uw gegevens doet.

U kunt deze website bezoeken zonder ons enige persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie aan u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen, uw aanvraag voor additionele informatie te verwerken of u te abonneren op onze elektronische nieuwsbrief. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt Tadex persoons- of bedrijfsgegevens, bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres. De informatie die Tadex op deze wijze ontvangt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen. Bezoekers die dit aangeven op een invulformulier, kunnen een e-mail ontvangen van ons, telefonisch benaderd worden of op andere wijze informatie ontvangen.

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern beleid en voor verbetering van de Tadex website. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker.

Deze website kan gebruik maken van cookies. Deze bevatten geen persoonlijke gegevens, maar zijn nodig voor het correct functioneren van de website.

Uiteraard heeft u de mogelijkheid uw gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Na ontvangst van uw aanvraag zullen wij zo snel mogelijk voldoen aan uw verzoek tot inzage en gewenste correctie of verwijdering van persoonlijke gegevens uit onze database.

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Deze websites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar Tadex kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites. Deze privacy policy heeft slechts betrekking op deze website.


©2022 Tadex. All Rights Reserved.